پاورپوینت در حیطه بازاریابی صنعتی - 14 اسلاید

پاورپوینت در حیطه بازاریابی صنعتی - 14 اسلاید

پاورپوینت در حیطه بازاریابی صنعتی - 14 اسلاید

پاورپوینت در حیطه بازاریابی صنعتی

پاورپوینت در حیطه بازاریابی صنعتی

پاورپوینت در حیطه بازاریابی صنعتی

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

هدف:

یک سازمان هنگام تدوین استراتژی های کالا باید دوهدف عمده را مد نظر داشته باشد: 1- حصول اطمینان نسبت به این مسئله که آمیخته کالا در راستای اهداف کلی شرکت و اهداف بازاریابی آن قرار دارد. 2- اراده رهنمودهای لازم برای مرور عملکرد کالاهای فعلی با استفاده از عواملی نظیر فروش، سود، رقابت و پذیرش مشتری.

تعریف یک کالای صنعتی

کالای صنعتی را صرفاً بعنوان یک شیی فیزیکی تعریف نمی کنند بلکه آن را به عنوان مجموعه ای پیچیده از روابط اقتصادی فنی، حقوقی و فردی بین خریدار و فروشنده تعریف می نمایند.

از نقطه نظر یک مشتری کالا ترکیبی از سه ویژگی اساسی، ارتقاء یافته و افزوده است. ویژگی های اساسی در شکل کلی و عمومی کالا وجود دارد که مزایای اصلی مورد نظر مشتری را شامل می شود. کالاهای عمومی از طریق اضافه کردن ویژگی های ارتقاء یافته محسوس مانند ظاهر، سبک و کیفیت، قابلیت تمایز پیدا می کنند. ویژگی های افزوده شامل کزایای نامحسوس از قبیل کمک های فنی، دسترس بودن قطعات یدکی، خدمات تعمیر و نگهداری، ضمانت نامه، آموزش، تحویل بموقع و شرایط تجاری یا شرایط پرداخت مناسب می باشد.

پاورپوینت در حیطه بازاریابی صنعتی

 

پاورپوینت در حیطه بازاریابی صنعتی

 

پاورپوینت در حیطه بازاریابی صنعتی

 

تغییرات در استراتژی محصولات

مؤسسات صنعتی باید با توجه به تغییراتی که در نیازهای مشتری، تکنولوژی، سیاست های دولت یا قوانین و منحنی عمر کالابوجود می آید، تغییرات لازمرا در استراتژی محصول بوجود آورند.

منحنی عمر کالای صنعتی و استراتژی ها

بر اساس تئوری منحنی عمر کالا، کالاها از مراحل یا دوره های مختلفی عبور می کنند که با ورود به بازار شروع و به زمانی که از بازار خارج می شوند ختم می شود.

کارکرد منحنی عمر کالا به سه عامل بستگی دارد که مدیریت، کنترل چندانی بر آن ندارد. این عوامل عبارتند از: نیازهای متغیر مشتریان، تغییر در تکنولوژی و رقابت در حال تغییر.

 

منحنی عمر کالای بین المللی

بنا به گفته لوئیس ول کالاهاییکه وارد منحنی عمر چرخه معاملات بین المللی می شوند از چهار مرحله به شرح زیر عبور می کنند:

®صادرات کالا به کشورهای دیگر زمانی حادث می شود که ورود کالی جدید به بازار داخلی با موفقیت همراه باشد
خرید آنلاین